Viete že:
... na Mesiaci bola aj česko-slovenská vlajka, po pristáti sondy Apollo 17?