Predpoveď počasia

Počasie online

Kalendár udalostí

Október 2018
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Správy SME

Cestovný poriadok

Odkiaľ:
Kam:
Čas: Dátum:

Obec Kolačkov

Kolačkov sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, región Zamaguria. Obec mala k 31.12.2006 1061 obyvateľov.

V okolí obce sú možnosti pešej a lyžiarskej turistiky v severnej časti Levočských vrchov. Terény v okolí poskytujú taktiež možnosti pre milovníkov cykloturistiky a horských bicyklov.

Priamo v obci poskytuje služby cestovného ruchu penzión Kamenný dvor, ktorý je typickým zariadením vidieckeho turizmu. Okolitá príroda vytvára ideálne podmienky na rekreačnú turistiku, zberu húb a lesných plodov. Na návštevníkov čakajú taktiež zaujímavé atrakcie: jazda na koni, večerné posedenie pri živej hudbe, splav Dunajca v neďalekých Pieninách atď.. Počas letnej sezóny je k dispozícii neďaleké termálne kúpalisko vo Vyšných Ružbachoch a počas zimnej sezóny lyžiarske stredisko v Litmanovej.

Obec Kolačkov bola známa výrobou dreveného náradia a súkna, obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, pastierstvom a drevorubačstvom. V 19. storočí bol v prevádzke menší hámor.

V obci bolo dosť zemanov – majetných a nemajetných a želiarov. Za 1. SR sa časť obyvateľov zamestnávala murárčinou a prácou v lesoch. Pôdu obhospodarovali súkromno – hospodáriaci roľníci. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch na okolí. V 1. polovici 20. storočia valchovlai súkno. V obci pri potoku valcha na valchovanie súkna, zrubová, štvortaktná. Vyrábali intarzované ihlice do vlasov, tzv. „zapínačky“.


Medzi kultúrno-historické pamiatky územia je možné zaradiť neďaleký Hrad Ľubovňa a Ľubovniansky skanzen.

Región má rozmanitú a krásnu prírodu, ktorá je veľmi atraktívna pre domácich a zahranič­ných návštevníkov. Je tu veľa ihličnatých lesov, bohatých na vzácne druhy fauny a flóry. Medzi prírodné skvosty regiónu patria rieky Poprad, Dunajec a Pieninský národný park.

Priamo v lokalite ani v jej blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne zdroje znečistenia ovzdušia. Na území okresu Stará Ľubovňa nie je merané lokálne znečistenie ovzdušia, nakoľko tu nie sú významnejšie zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť imisnú situáciu v okolí. Index znečistenia ovzdušia v okolí mesta Stará Ľubovňa, kde sa nachádza obec Kolačkov je 0,75-0,8.

Na predmetnom území sú nasledovné pôdne pomery: Skupina pôd – nivné pôdy. Ide o pôdy s procesom slabej tvorby a kumulácie humusu v dôsledku rušenia záplavami a aluviálnou akumuláciou so zváýšenou, alebo periodicky zvýšenou hladinou podzemných vôd. Pôdny typ – fluvizem, pôdy s ochrickým A-horizontom z holocénnych fluviálnych sedimentov.

Jediným vodným tokom tečúcim cez Kolačkov je Kolačkovský potok. Potok preteká územím okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa, je to ľavostranný prítok Jakubianky a má dĺžku 12,5 km. Pramení v Levočských vrchoch, v podcelku Levočská vysočina, na severnom svahu Čiernej hory (1 289,4 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 1 230 m n. m. Tečie na sever, zľava priberá najvýznamnejší prítok, Lomnickú rieku, a preteká obcou Kolačkov. Vstupuje do Spišsko-šarišského medzihoria, do podcelku Jakubianska brázda, a stáča sa na východ. Zľava priberá Zimné, sprava Sihlianku a na území obce Nová Ľubovňa sa vlieva do Jakubianky v nadmorskej výške cca 559 m n. m. Potok má bystrinný ráz, kde rýchlosť prúdenia pri priemerných prietokoch od 1 až 20 ročné prietoky dosahuje rýchlosť do 3,0 metra za sekundu .

Kolačkovský potok nie je klasifikovaný ako vodohospodársky významný tok ani vodárenský tok. Údaje o kvalite vody zodpovedajú všeobecným kvalitatívnym požiadavkám pre povrchové vody.

Napriek skutočnosti, že kvalita podzemných vôd v území nie je monitorovaná, možno očakávať v celku jej vyhovujúcu kvalitu.