Týždeň po 11. nedeli v období cez rok

16. jún 2013 : JEDENÁSTA NEDEĽA v období cez rok
Sv. omša: o 8.00 za zdravie, pomoc Božiu č. 124
Sv. omša: o 10.30 za farníkov
17. jún: Pondelok
Sv. omša: o 18.30 + Ján, Anna Reľovská 196
18. jún: Utorok
Sv. omša: o 18.30 za + Vavrinec a Anna Zamišková
19. jún: Streda
Sv. omša: o 18.30 za + Mária, Michal, Ján Libak
20. jún: Štvrtok
Sv. omša: o 18.30 za zdravie, pomoc Božiu č. 36
21. jún: Piatok - sv. Alojza Gonzágu
Sv. omša: o 18.30 za zdravie, pomoc Božiu pre Máriu
22. jún: Sobota
Sv. omša: o 17.00 za + rodinu Frimelovú
23. jún: DVANÁSTA NEDEĽA v období cez rok
Sv. omša: o 8:00 hod za zdravie, pomoc Božiu r. Zamišková a Marrasová
O 10. 30 za + Ján a Irena Žoldák a Štefan Koneval

16. jún 2013 : JEDENÁSTA  NEDEĽA v období cez rok
Sv. omša: o 8.00 za zdravie, pomoc Božiu č. 124
Sv. omša: o 10.30  za farníkov
17. jún: Pondelok 
Sv. omša: o 18.30 + Ján, Anna Reľovská 196
18.  jún: Utorok
Sv. omša: o 18.30 za + Vavrinec a Anna Zamišková
19.  jún: Streda  11.týždňa
Sv. omša: o 18.30 za + Mária, Michal, Ján Libak
20.  jún: Štvrtok 
Sv. omša: o 18.30 za zdravie, pomoc Božiu č. 36  
21.  jún: Piatok - sv. Alojza Gonzágu
Sv. omša: o 18.30 za zdravie, pomoc Božiu pre Máriu
22.  jún: Sobota 
Sv. omša: o 17.00 za + rodinu Frimelovú                    
23.  jún: DVANÁSTA NEDEĽA v období cez rok
Sv. omša: o 8:00 hod za zdravie, pomoc Božiu r. Zamišková a Marrasová
O 10. 30 za + Ján a Irena Žoldák a Štefan Koneval